PRERUŠENIE TEHOTENSTVA (UPT) RÝCHLO A DISKRÉTNE

Výkony

Prerušenie tehotenstva (UPT) rýchlo a diskrétne

V INTERKLINIK Gynekológia vám radi pomôžeme pri plánovaní tehotenstva v otázkach ako otehotnieť, či ako neotehotnieť.

Vieme však pochopiť i situáciu neplánovaného otehotnenia, keď vďaka životnej situácii, nie ste schopné tento stav riešiť k Vašej spokojnosti. Sme si vedomí, že každému takémuto rozhodnutiu predchádzala zrelá a neľahká úvaha a že toto rozhodnutie bolo pre Vás veľmi ťažké. Preto sa snažíme o poskytnutie maximálnej intimity.

Výkon interrupcie sa na Slovensku riadi podľa Zákona 73/1986 Zb. a príslušnej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva. Na Slovensku je uzákonená legálna interrupcia do 12. týždňa tehotenstva, ktoré sa počíta od prvého dňa poslednej menštruácie. Doporučujeme z hľadiska bezpečnosti však vykonávať umelé prerušenie tehotenstva čím skôr.

Ak sa teda tehotenstvo ženy nachádza v povolenom intervale, gynekológ jej dá na vyplnenie „Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva“. V nej vyplní osobné údaje, avšak nie dôvod, pre ktorý sa žena rozhodla podstúpiť potrat, ten je anonymný. Svojim podpisom potvrdí, že bola oboznámená s rizikom, vyplývajúcim z tohto výkonu a taktiež všetky poučenia, vyplývajúce z odporučenia Ministerstva zdravotníctva.

Objednajte sa na konzultáciu

    Osobné údaje z tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: INTERKLINIK SERVICES s.r.o., so sídlom Einsteinova 7, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43 829 082, a to na účel poskytnutia informácií o službách a produktoch kliník v sieti INTERKLINIK. Predmetné osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať na základe oprávneného záujmu a na predmetný účel môžu byť podľa potreby poskytnuté aj niektorým klinikám v sieti INTERKLINIK. Viac informácií k spracúvaniu a k ochrane osobných údajov, ako aj informácie ohľadom Vašich práv, nájdete na tomto linku.

    Zobraziť profil INTERKLINIK, s.r.o.

    Zákroky