Vitamín C - infúzna terapia

Pri objednaní balíka 4 dávok získate zľavu ► 40 €

ZAVOLAJTE +421 268 230 920 alebo si REZERVUJTE TERMÍN NA WEBE

Tehotenská poradňa

od 70
Prvá návšteva v tehotenskej poradni by sa mala uskutočniť rozhodne v prvom trimestri tehotenstva, najlepšie do jedného mesiaca od pôvodne očakávaného termínu menštruácie, teda asi v 6. – 8. týždni tehotnosti. Prvé vyšetrenie je zamerané na diagnostiku /potvrdenie, overenie/ gravidity. Po potvrdení tehotenstva sa v poradni vystaví preukaz pre tehotné (tehotenská knižka), do ktorého sa v priebehu celej prenatálnej starostlivosti zaznamenávajú údaje, ktoré vyplynú z výsledkov jednotlivých vyšetrení.

Rezervujte si termín konzultácie

Pravidelné vyšetrenia v tehotenskej poradni
Pravidelné návštevy budúcej mamičky v tehotenskej poradni sú dôležité. Pri každej návšteve sa zisťujú a zapíšu:

  • prípadne subjektívne ťažkosti (nevoľnosti, zápcha, bolesti chrbta, kŕčové žily),
  • zaznamená sa prípadný opuch dolných končatín,
  • dôležité je sledovanie prírastku hmotnosti
  • krvný tlak – zaznamenávajú sa odchýlky od normy, vysoký i nízky tlak, v prípade zlých hodnôt je nevyhnutná liečba.
  • v moči sa orientačnou metódou zisťuje prítomnosť bielkoviny (riziko preeklampsie), cukru (môže signalizovať tehotenskú cukrovku) a hnisu (infekcia močových ciest)


INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
VYŠETRENIA V TEHOTENSKEJ PORADNI PODĽA TÝŽDŇOV

Prvá návšteva tehotenskej poradne: 6. – 8. týždeň tehotenstva
Po potvrdení gravidity ultrazvukovou diagnostikou sa vykonajú nasledovné vyšetrenia:
Anamnéza – lekár sa informuje na váš zdravotný stav, prekonané a akútne ochorenia, liečbu, operácie v minulosti, všetky zdravotné otázky súvisiace s tehotenstvom u vás i v rodine vašej i otca dieťaťa.
Meria sa výška, hmotnosť, krvný tlak.
Vaginálne vyšetrenie – pohmatom sa vyšetrí veľkosť a uloženie maternice, konzistencia krčka maternice, posúdi sa stav kanála krčka maternice, resp. jeho vonkajšieho vyústenia.
Ultrazvukové vyšetrenie vaginálnou sondou – pozrie sa veľkosť tehotenstva a aktivita srdiečka plodu.
Odoberie sa krv na vyšetrenie krvného obrazu, krvnej skupiny a Rh faktoru.
Ak je budúca mamička Rh negatívna, je potrebné vyšetriť aj krvnú skupinu a Rh faktor otca dieťaťa.
K bežnému vyšetreniu patrí aj vyšetrenie na HIV, syfilis a hepatitídu B.
Ak je to potrebné, vykonajú sa aj testy na toxoplazmózu, prípadne na protilátky proti rubeole.
K ďalším laboratórnym vyšetreniam patrí základne biochemické vyšetrenie z krvi a vyšetrenie
koagulačných /zrážacích/ parametrov.
Mala by ste tiež absolvovať zubné vyšetrenie u svojho zubára a preventívne vyšetrenie u  obvodného lekára.
Odber vzorky na cytologické vyšetrenie je dôležitou súčasťou preventívnej prehliadky. Robí sa špeciálnou cytologickou štetôčkou. Na požiadanie je možný i odber LBC – liquid based cytológia.

Tehotenská poradňa v 11.-13. týždni tehotenstva
V 11. až 13. týždni tehotenstva by ste mali absolvovať ďalší ultrazvuk, pri ktorom sa vyšetruje:
početnosť tehotenstva  (či sa nejedná o viacplodovú tehotnosť),
podozrenie na odchýlku od normálneho vývoja, napr. mimomaternicová tehotnosť, zamĺknutý potrat,
okolo 11. až 13. týždňa gravidity sa meria veľkosť plodu, NT – Nuchálna Translucencia, NB – nosové kostičky
vidíme ultrazvukom aktivitu srdiečka
od 11.týždňa tehotenstva môžete počúvať srdiečko i doma prístrojom ANGELSOUNDS.
Odoberie sa krv na I.Prenatálny scríning –PAPP A test
Môžete požiadať o Test na určenie pohlavia plodu – BABY GEN TEST
Od 12.týždňa tehotenstva je taktiež možné urobiť odber z krvi na TRISOMY Test, (všeobecne označovaný tiež ako NIPT -Non Invasive Prenatal Testing) – vykonáva sa za účelom potvrdiť alebo vylúčiť s vysokou presnosťou u plodu výskyt troch chromozómov 21 (trizómia 21 alebo Downov syndróm), troch chromozómov 13 (trizómia 13 alebo Patauov syndróm) a troch chromozómov 18 (trizómia 18 alebo Edwardsov syndróm). So súhlasom pacientky je v rámci vyšetrenia stanovené aj pravdepodobné pohlavie plodu. V prípade ak je tento test v poriadku nie je potrebná amniocentéza.
Tento test nie je hradený zo zdravotného poistenia a stojí 350 eur.

Tehotenská poradňa v 15.-16. týždni tehotenstva
V druhom trimestri sa v 15.-16. týždni vyšetrí krv na II.Prenatálny scríning – double test – hladina AFP a celkový hCG alebo tripple test AFP + celkový hCG + voľný estriol ako súčasť skríningu vrodených vývojových chýb.
Lekár vám tiež môže odporučiť amniocentézu – odber plodovej vody. Toto vyšetrenie sa vykonáva medzi  15. – 19. týždňom tehotenstva .
Taktiež je potrebné zopakovať vaginálne palpačné /pohmatové/ vyšetrenie, nakoľko sa začína tvoriť viac plodovej vody a treba posúdiť „uzáverovú“ schopnosť krčka maternice.
Tehotenská poradňa v 20. týždni tehotenstva
Okolo 18. až 20. týždňa treba zaznamenať prípadné pociťovanie prvých pohybov dieťaťa.
V 20. týždni je už možné pomocou stetoskopu (prípadne pomocou ultrazvukového snímača) zachytiť ozvy srdca plodu.
V 20. týždni je dôležité podrobné ultrazvukové vyšetrenie, ktoré nazývame MORFOLOGICKÝ ULTRAZVUK zamerané na overenie správnosti vývoja jednotlivých orgánových systémov, zmerajú sa jednotlivé biometrické parametre z ktorých sa posúdi dynamika rastu, vyšetrí sa množstvo plodovej vody, posúdi sa uloženie a vzhľad placenty.
Tehotenská poradňa v 24. až 28. týždni tehotenstva
Opakuje sa odber krvi na zistenie protilátok antiD u Rh negatívnych žien.
Mali by ste absolvovať orálny glukózotolerančný test (o-GTT). Je to test, pri ktorom sa sleduje hladina glukózy v krvi nalačno a po podaní, resp. po vypití prípravku obsahujúceho glukózu. Cieľom tohto jednoduchého skríningového testu je vyhľadať pacientky s ochorením gestačný diabetes mellitus (tehotenská cukrovka), alebo pacientky, u ktorých je riziko takéhoto ochorenia. Malo by sa opakovať aj vyšetrenie krvi – krvného obrazu s dôrazom na zisťovanie anémie.

Tehotenská poradňa v 30. – 32. týždni tehotenstva
Urobí sa v poradí tretí ultrazvukový skríning. Určí sa pri ňom:
poloha plodu v maternici,
skontroluje sa pravidelnosť tlkotu srdca,
zhodnotí sa množstvo plodovej vody,
určí sa lokalizácia placenty a jej štruktúra.
Biometrickým vyšetrením sa zmerajú parametre na hlavičke, na brušku, stehennej kosti. Z týchto nameraných vzdialeností sa dá vypočítať predpokladaná hmotnosť plodu.
Pri pôrodníckom vyšetrení sa pohmatom, cez pošvu skontroluje krčok maternice, jeho uloženie, konzistencia, dĺžka, stav vonkajšej bránky – ústia kanála krčka maternice smerom do pošvy. Ako exaktný záznam takéhoto vyšetrenia sa používa tzv. cervikálne skóre, kde sa bodmi 0-1-2 hodnotia jednotlivé parametre pri vyšetrovaní krčka maternice.

Tehotenská poradňa v 33. – 34. týždni tehotenstva
V 34. týždni sa znovu skontroluje prítomnosť, alebo neprítomnosť Rh protilátok pri Rh negativite matky.
Najneskôr v tejto poradni by vám gynekológ mal vystaviť tlačivo s predpokladaným termínom pôrodu, ktoré slúži ako podklad nároku na materské dávky.
Tehotenská poradňa v 36. týždni tehotenstva
Odoberá sa kultivácia z pošvy na prítomnosť streptokoka skupiny B, u rizikových skupín je možný odber na prítomnosť gonokokov, prípadne ster z kŕčka na zistenie prítomnosti chlamýdií.
Opakuje sa tiež odber krvi – krvný obraz a biochemické parametre, BWR (syfilis).

Tehotenská poradňa po 36. týždni tehotenstva
Od 37. týždňa by mala budúca mamička navštevovať prenatálnu poradňu v zdravotníckom zariadení, ktoré si vybrala na pôrod. Od 37. týždňa chodí na kontroly do poradne každý týždeň, sleduje sa jej stav a stav plodu, plánuje sa spôsob vedenia pôrodu.
Môže sa opakovať ultrazvukové vyšetrenie, zamerané na posúdenie:
polohy, stavu a rastu plodu, jeho hmotnosti,
uloženiu placenty, jej funkcie, zrelosti,
rýchlosti prietoku krvi v pupočníkovej cieve (hovorí o zásobovaní plodu živinami a kyslíkom).
Väčšinou absolvuje aj  vyšetrenie kardiotokografom – CTG záznam, ktorým sa sleduje srdcová činnosť bábätka a činnosť maternice (prítomnosť kontrakcií)
Odporúčame zakúpenie Komplexného celoročného manažmentu pacienta v cene 150€ – ročný poplatok za nemedicínske služby pri ambulantnom gynekologickom vyšetrení v neobmedzenom rozsahu a príplatok k ročnému poplatku za nemedicínske služby pri preventívnej tehotenskej ambulantnej starostlivosti v cene 155€.
 

Rezervujte si termín konzultácie

Slide 1 of 3

Pán doktor Šimko bol od začiatku veľmi profesionálny a zároveň ľudský. Je veľmi starostlivý, pedantný a záleží mu na pacientoch. S výsledkom som absolútne spokojná a pána doktora vrelo odporúčam! Moja operácia prebehla na INTERKLINIK v Petržalke. Všetko, počínajúc predoperačnými vyšetreniami až po pooperačnú starostlivosť, prebehlo bez problémov a na vysokej úrovni. Celý tím na INTERKLINIK je fantastický!!!

Alena V.

Pán doktor Šimko bol od začiatku veľmi profesionálny a zároveň ľudský. Je veľmi starostlivý, pedantný a záleží mu na pacientoch. S výsledkom som absolútne spokojná a pána doktora vrelo odporúčam! Moja operácia prebehla na INTERKLINIK v Petržalke. Všetko, počínajúc predoperačnými vyšetreniami až po pooperačnú starostlivosť, prebehlo bez problémov a na vysokej úrovni. Celý tím na INTERKLINIK je fantastický!!!

Alena V.

referencia3

Vážený pán Dr. Sabadoš,

touto cestou by som sa Vám chcel ešte raz veľmi pekne

poďakovať za skvelé odvedenú prácu.

Korunky sedia veľmi dobre a všetko je v poriadku.

Maximilián

KDE NÁS NÁJDETE?

Einsteinova 785101 BratislavaBudova Relaxx centra 1. poschodie
+421268230911interklinik@interklinik.skPon – Štv: 7:00 – 17:30
Pia: 7:00 – 15:00
NAVIGOVAŤšípka