SENTIS – HEREDITARY CANCER PANEL

Výkony

SENTIS – Hereditary Cancer Panel

Skríning geneticky podmienenej rakoviny analyzuje zárodočné mutácie v rámci 61 génov, ktoré súvisia so 18-timi typmi geneticky podmienenej rakoviny (doplnené o Gastrointestinal stromal tumor), vrátane niektorých najrozšírenejších typov, ako napr. rakoviny prsníka, vaječníkov, hrubého čreva, prostaty a žalúdka.
 
Po najnovšom update, ktorý prebehol teraz, sa v balíku Hereditary Breast and Ovarian Cancer testuje už 26 génov, namiesto 21.
Testovanie génov zahŕňa celý exóm plus hraničné oblasti intrónov. Jedna vzorka postačuje na odhalenie bodových mutácií, delécii, inzercií, duplikácií a preskupení. Klinicky závažné (patogénne alebo potenciálne patogénne) varianty sa potvrdzujú pomocou Sangerového sekvenovania, zatiaľ čo veľké preskupenia sa potvrdzujú prostredníctvom kvantitatívnej polymerázovej reťazovej reakcie (qPCR) – a tu je rozdiel vs. iné testy, ktoré sú realizované len cez qPCR. Testovanie prebieha z krvi alebo slín. Najmodernejšia databáza rôznych variantov, ktorá je pravidelne aktualizovaná, zabezpečuje profesionálnu analýzu a interpretáciu.
 
Cena testu pri vyšetrení jedného ochorenia (napr. Hereditary Breast and Ovarian Cancer) je 800,-EUR.
 
Cena testu pre vyšetrenie celého balíka muž/žena pre 17-18 ochorení je 2640,-EUR

Objednajte sa na konzultáciu

    Osobné údaje z tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: INTERKLINIK SERVICES s.r.o., so sídlom Einsteinova 7, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43 829 082, a to na účel poskytnutia informácií o službách a produktoch kliník v sieti INTERKLINIK. Predmetné osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať na základe oprávneného záujmu a na predmetný účel môžu byť podľa potreby poskytnuté aj niektorým klinikám v sieti INTERKLINIK. Viac informácií k spracúvaniu a k ochrane osobných údajov, ako aj informácie ohľadom Vašich práv, nájdete na tomto linku.

    Zobraziť profil INTERKLINIK, s.r.o.

    Zákroky