PRENATÁLNA DIAGNOSTIKA VRODENÝCH VÝVOJOVÝCH CHÝB PLODU

Výkony

Prenatálna diagnostika vrodených vývojových chýb plodu

Prenatálna diagnostika vrodených vývojových chýb plodu (VVCH) sa v súčasnosti stále viac posúva do skorých štádií gravidity.

V I.trimestri gravidity,teda v 12. gestačnom týždni (optimálne 12+0 až 13+6),sa vykonáva prvá ultrazvuková detekcia hrubých morfologických anomálií plodu. Komplexný ultrazvukový skríning v tomto týždni zahŕňa aj vyšetrenie ultrazvukových markerov na detekciu plodov so zvýšeným výskytom chromozomálnych aberácií, to znamená meranie nuchálneho prejasnenia (NT), prítomnosti nosovej kosti (NB), prípadne meranie prietoku v ductus venosus.  Uvedeným vyšetrením teda detekujeme závažné vrodení vývojové chyby plodu a zároveň plody so zvýšeným rizikom chromozomálnych aberácií.

Tento celosvetový trend včasného záchytu poškodených plodov umožňuje eventuálne včasnejšie ukončovanie gravidity pri potvrdenej závažnej anomálii u plodu, čím pacientke výrazne znižujeme zdravotné riziko komplikácií spojených s eventuálnym  ukončením gravidity v porovnaní s riešením v neskoršom štádiu gravidity.

V II. trimestri gravidity (optimálne v 20. až 22.týždni tehotenstva) realizujeme podrobné morfologické vyšetrenie plodu, ktorým vylučujeme vrodené vývojové chyby plodu. Súčasne počas vyšetrenia  detekujeme prítomnosť tzv. „znakov“ (markerov), ktoré nemajú charakter vývojovej chyby, teda ako také neohrozujú zdravý vývoj plodu, avšak častejšie sa vyskytujú u chromozomálne poškodených plodov. Pri ich výskyte sa mení vstupné riziko chromozómových aberácií. Nové riziko je možné prepočítať metódou AAURA (genetický ultrazvuk).  Nález niekoľkých takýchto markerov  pri inak morfologicky zdravom plode môže byť dôvodom  na indikáciu odberu plodovej vody za účelom stanovenia karyotypu. Indikáciou  na uvedený podrobný morfologický ultrazvuk môže byť vek ženy nad 36rokov, ďalej hraničný výsledok skríningového vyšetrenia na Downov syndróm, taktiež pozitívny výsledok uvedeného skríningu u ženy, ktorá sa ale pre diagnostiku formou odberu plodovej vody zatiaľ nerozhodla.

Objednajte sa na konzultáciu

    Osobné údaje z tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: INTERKLINIK SERVICES s.r.o., so sídlom Einsteinova 7, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43 829 082, a to na účel poskytnutia informácií o službách a produktoch kliník v sieti INTERKLINIK. Predmetné osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať na základe oprávneného záujmu a na predmetný účel môžu byť podľa potreby poskytnuté aj niektorým klinikám v sieti INTERKLINIK. Viac informácií k spracúvaniu a k ochrane osobných údajov, ako aj informácie ohľadom Vašich práv, nájdete na tomto linku.

    Zobraziť profil INTERKLINIK, s.r.o.

    Zákroky