COLOTECT = DNA TEST zo stolice

Výkony

COLOTECT = DNA TEST zo stolice

Kolorektálny karcinóm (CRC) predstavuje:

celosvetovo 2. najvyššiu úmrtnosť
celosvetovo 3. najvyššiu incidenciu
na Slovensku 2. najčastejšiu malignitu u žien a 3. najčastejšiu u mužov
pre Slovensko 2. najvyššiu incidenciu v globálnom rebríčku

Prečo je včasná detekcia kľúčová:
trvanie karcinogenézy sa odhaduje na 7–10 rokov, ak sa zachytí v počiatočných štádiách, liečiteľnosť dosahuje 90%, približne 25% pacientov má pri určení diagnózy už prítomné metastázy, skríning zvyšuje pravdepodobnosť záchytu v skorých štádiách CRC

Vek nad 50 rokov a/alebo prítomnosť ochorenia v rodine dramaticky zvyšujú riziko rakoviny hrubého čreva a konečníka. 

Vývoj rakoviny hrubého čreva sa odhaduje na 7–10 rokov. Včasné odhalenie ochorenia zvyšuje pravdepodobnosť, že bude zachytené v skorom štádiu. Ak sa zachytí v skorých štádiách, liečiteľnosť dosahuje až 90%. Aktuálne má približne 25% pacientov pri určení diagnózy už prítomné metastázy (nádor sa rozšíril aj mimo hrubého čreva a/alebo konečníka).

Kto by mal absolvovať skríning na CRC?
Muži aj ženy v priemernom riziku vo veku 45 až 75 rokov.
Riziko CRC sa dramaticky zvyšuje po 50. roku života a/alebo s pozitívnou rodinnou anamnézou.
NCCN guidelines odporúčajú skríning v intervale každé 3 roky s použitím neinvazívneho testu.
ACS (American Cancer Society) odporúča začať s pravidelným skríningom vo veku 45 rokov.

Výhody testovania s COLOTECT:

Ako testovanie prebieha:
bezbolestné, neinvazívne vyšetrenie, vysoko citlivé (87%) na odhalenie predrakovinových zmien a rakoviny, už v skorých štádiách ochorenia, vysoko presné (až 93% špecificita), vyšetruje prítomnosť nádorového ochorenia nezávisle od výskytu krvi v stolici, odber vzorky stolice sa vykonáva doma, nie je potrebná žiadna príprava, ani diétne obmedzenia pred vyšetrením

Lekár poskytne pacientovi súpravu na odber vzorky stolice priamo v ambulancii.
Pacient si doma odoberie vzorku stolice podľa priložených pokynov a následne ju čo najskôr odnesie do ambulancie lekára.
Vzorku z ambulancie vyzdvihne zmluvný kuriér a transportuje do laboratória.
Vzorka stolice sa v laboratóriu analyzuje metódou multiplexnej metylácie PCR (polymerázovej reťazovej reakcie) na zistenie abnormálnych markerov rakovinových génov.
Výsledky sú doručené lekárovi elektronicky spravidla do 6, najneskôr do 10 pracovných dní.
Lekár informuje pacienta o výsledku a odporučí ďalší postup.
V prípade pozitívneho výsledku je vhodné absolvovať potvrdenie diagnózy kolonoskopickým vyšetrením.

Cena testu je 249 eur

Objednať sa môžete na: Interklinik, Einsteinova 7 – interklinik@interklinik.sk

alebo telefonicky na +421 907 375496

 

Objednajte sa na konzultáciu

    Osobné údaje z tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: INTERKLINIK SERVICES s.r.o., so sídlom Einsteinova 7, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43 829 082, a to na účel poskytnutia informácií o službách a produktoch kliník v sieti INTERKLINIK. Predmetné osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať na základe oprávneného záujmu a na predmetný účel môžu byť podľa potreby poskytnuté aj niektorým klinikám v sieti INTERKLINIK. Viac informácií k spracúvaniu a k ochrane osobných údajov, ako aj informácie ohľadom Vašich práv, nájdete na tomto linku.

    Zobraziť profil INTERKLINIK, s.r.o.

    Zákroky