ČELUSTNÁ ORTOPÉDIA

Zákroky

Čelustná ortopédia

Cena zákroku od: po konzultácii

Čeľustná ortopédia sa zaoberá chybným postavením čeľustí a zubov. Takmer každý ľudský chrup je vo svojej prirodzenej harmónii zmenený chybným postavením zubov. Nie vždy však je nevyhnutne potrebná ortodontická liečba. 

Diagnózu chybného postavenia určí zubný lekár kontrolou prerezávania zubov, počtu zubov, ich pozície, zhryzu a podobne.

Podľa stupňa vážnosti ochorenia liečba začína už v skorom detskom veku, väčšinou však okolo jedenásteho roku života. Pacient nosí niekoľko rokov takzvaný „zubný strojček“, ktorý sa dá vyberať, alebo fixné aparáty, pevne prilepené na zuby. Druh ortodontického aparátu a dĺžka nosenia závisí od počiatočnej situácie chrupu, genetického rastového potenciálu a aplikovanej ortodontickej metodiky.

Pacient sám môže efektívne a rýchle podmieňovať napredovanie liečby pravidelnou a intenzívnou spoluprácou, zamedzením nevhodných zvykov ako napr. dýchanie ústami, zahryzávanie do pery, vkladanie jazyka medzi zuby a pod. Po odstránení zubného strojčeka sú potrebné pravidelné kontroly s čoraz väčšími odstupmi, aby sa zachovalo funkčné a esteticky optimálne postavenie čeľustí a zubov.

Snímateľné aparáty – zubné strojčeky

Zubné strojčeky sú platne z umelej hmoty, ktoré majú zabudované aktívne časti ako napr. skrutky, spony, oporné tŕne a podobne. Musia sa nosiť minimálne 14 hodín denne, avšak pri jedení a niektorých aktivitách sa môžu vyberať. Nosenie zubného strojčeka by sa nemalo prerušovať na dlhšiu dobu, pretože zuby a čeľusť sa veľmi rýchlo posunú späť do pôvodného postavenia.

Ochorenie začína bolestivosťou na začiatku prsta v dlani. Táto oblasť je citlivá na tlak. Často môžeme nahmatať bolestivý uzlík v tejto oblasti.

O zákroku

Objednajte sa na konzultáciu

    Osobné údaje z tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: INTERKLINIK SERVICES s.r.o., so sídlom Einsteinova 7, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43 829 082, a to na účel poskytnutia informácií o službách a produktoch kliník v sieti INTERKLINIK. Predmetné osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať na základe oprávneného záujmu a na predmetný účel môžu byť podľa potreby poskytnuté aj niektorým klinikám v sieti INTERKLINIK. Viac informácií k spracúvaniu a k ochrane osobných údajov, ako aj informácie ohľadom Vašich práv, nájdete na tomto linku.

    Zobraziť profil INTERKLINIK, s.r.o.

    Zákroky