Predoperačné vyšetrenie

Výkony

Predoperačné vyšetrenie - odbery

Predoperačné vyšetrenie

Odborné usmernenie MZ SR o vykonávaní ambulantných vyšetrení u dospelých pred plánovanými zdravotnými výkonmi s potrebou anestéziologickej starostlivosti č.12826/2014 z 11. júna 2014 definuje tieto predoperačné vyšetrenia:

Nad rámec tohto odborného usmernenia je nutné v rámci predoperačných vyšetrení urobiť ešte tieto vyšetrenia:

•• krvný obraz,

•• protrombínový čas (PT-INR),

•• glukóza,

•• kreatinín,

•• alanínaminotransferáza (ALT),

•• gamaglutamyltransferáza (GMT),

•• sodík (Na),

•• draslík (K),

•• hepatitída B (HBsAg).

•• krvná skupina,

•• skríning antierytrocytových protilátok (NAT),

•• aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (APTT),

•• HIV,

•• protilátky proti vírusu hepatitídy C (anti HCV),

•• syfilis

Cena: 69€ plus EKG – spolu 79€

Objednajte sa na konzultáciu

    Osobné údaje z tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: INTERKLINIK SERVICES s.r.o., so sídlom Einsteinova 7, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43 829 082, a to na účel poskytnutia informácií o službách a produktoch kliník v sieti INTERKLINIK. Predmetné osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať na základe oprávneného záujmu a na predmetný účel môžu byť podľa potreby poskytnuté aj niektorým klinikám v sieti INTERKLINIK. Viac informácií k spracúvaniu a k ochrane osobných údajov, ako aj informácie ohľadom Vašich práv, nájdete na tomto linku.

    Zobraziť profil INTERKLINIK, s.r.o.

    Zákroky