Doc. MUDr. Ján Breza ml., PhD.

Primár oddelenia urológie

Primár oddelenia urológie
Doc. MUDr. Ján Breza ml., PhD.
+421 917 40 63 75
Interklinik - Bratislava
Urológ
MUDr. Peter Bartoň
+421 917 40 63 75
Interklinik - Bratislava
MUDr. Matúš Siváček

Lekár v specializačnej príprave z odboru urológia

Urológ
MUDr. Matúš Siváček
+421 917 40 63 75
Interklinik - Bratislava