MUDr. Janko Siváček

Primár oddelenia otorinolaryngológie

Primár oddelenia otorinolaryngológie
MUDr. Janko Siváček
+421 905 48 08 48
Interklinik - Bratislava
MUDr. Ján Breza ml., PhD.

Primár oddelenia urológie

Primár oddelenia urológie
MUDr. Ján Breza ml., PhD.
02 6823 0930
Interklinik - Bratislava
MUDr. Dagmar Gavorníková

Primár oddelenia gynekológie

Primár oddelenia gynekológie
MUDr. Dagmar Gavorníková
+421 905 48 08 48
Interklinik - Bratislava