MUDr. Janko Siváček

Primár oddelenia otorinolaryngológie

Primár oddelenia otorinolaryngológie
MUDr. Janko Siváček
+421 905 48 08 48
Interklinik - Bratislava