PORADŇA PRE NEPLODNÉ PÁRY

Výkony

Poradňa pre neplodné páry

Diagnostika neplodnosti partnerského páru je komplexný proces, ktorý má svoje pravidlá a prispieva k odhaleniu príčiny neplodnosti.

Po zistení príčiny je stanovená následná liečba, ktorá je u každej pacientky individuálna.

Jedným z najdôležitejších momentov vyšetrenia je samotný rozhovor. Lekár sa Vás opýta na výskyt ochorení v rodine, najmä geneticky podmienených, Vaše ochorenia či operácie, prejde si Vašu zdravotnú dokumentáciu, prípadne už vykonané vyšetrenia. Dôležité sú informácie o menštruačnom cykle a jeho priebehu, nepravidelnosti v krvácaní, frekvencii pohlavného styku, prítomnosti orgazmu.

Niektoré prípady sú diagnosticky jednoduchšie, iné vyžadujú komplexnejšie a podrobnejšie vyšetrenie. Vyhodnotením väčšieho množstva a spôsobov vyšetrení získame komplexnejší prehľad o možnej príčine neplodnosti. Na základe toho sme schopní navrhnúť  najoptimálnejšiu liečbu.

Vždy odporúčame príčinu neplodnosti zisťovať u ženy i u muža. Podiel mužskej neplodnosti z roka na rok stúpa a dosahuje takmer 50 % . Preto je nutné pred samotnou diagnostikou neplodnosti u ženy mať k dispozícii spermiogram.

Objednajte sa na konzultáciu

    Osobné údaje z tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: INTERKLINIK SERVICES s.r.o., so sídlom Einsteinova 7, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43 829 082, a to na účel poskytnutia informácií o službách a produktoch kliník v sieti INTERKLINIK. Predmetné osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať na základe oprávneného záujmu a na predmetný účel môžu byť podľa potreby poskytnuté aj niektorým klinikám v sieti INTERKLINIK. Viac informácií k spracúvaniu a k ochrane osobných údajov, ako aj informácie ohľadom Vašich práv, nájdete na tomto linku.

    Zobraziť profil INTERKLINIK, s.r.o.

    Zákroky