NOVORODENECKÝ GENETICKÝ TEST NOVA™

Výkony

Novorodenecký genetický test Nova™

Mnoho krajín realizuje programy financované z verejných zdrojov v snahe odhaliť vrodené poruchy u novorodencov. Väčšina z týchto krajín sa však v rámci týchto programov zameriava len na 3-16 porúch. To znamená, že každý rok sa u tisícov novorodencov nezisťuje mnoho ďalších potenciálne liečiteľných porúch. Okrem toho niektoré mutácie génov spôsobujú, že dieťa je citlivejšie na určité lieky, ktoré by preto malo brať v menších dávkach, alebo by ich nemalo brať vôbec. Reakcia na tieto lieky sa väčšinou nedá predpokladať a nepredpokladaný negatívny vplyv sa odhalí, až keď ich dieťa užije.

Novorodenecký genetický test Nova™ odhaľuje 87 vrodených porúch s kombinovanou odhadovanou prevalenciou 1/400 narodených. Tieto poruchy boli vybraté na základe zoznamu prevládajúcich porúch a sekundárnych cieľov stanovených špecializovanou skupinou expertov na novorodenecký skríning Americkej spoločnosti pre medicínsku genetiku (ACMG – American College of Medical Genetics). Všetky ochorenia v rámci panelu novorodeneckého genetického testu Nova™ boli starostlivo zvolené na základe klinických charakteristík ochorenia, vrátane frekvencie výskytu, ťažkostí v prípade neliečenia, a liečby ochorenia v akútnej a chronickej forme.

Objednajte sa na konzultáciu

    Osobné údaje z tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: INTERKLINIK SERVICES s.r.o., so sídlom Einsteinova 7, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43 829 082, a to na účel poskytnutia informácií o službách a produktoch kliník v sieti INTERKLINIK. Predmetné osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať na základe oprávneného záujmu a na predmetný účel môžu byť podľa potreby poskytnuté aj niektorým klinikám v sieti INTERKLINIK. Viac informácií k spracúvaniu a k ochrane osobných údajov, ako aj informácie ohľadom Vašich práv, nájdete na tomto linku.

    Zobraziť profil INTERKLINIK, s.r.o.

    Zákroky