Balíky odberov

Výkony

Balíky odberov

ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA PRE KAŽDÉHO

Balíček Základné vyšetrenia pre každého ponúka základné parametre, ktoré môžu poukazovať na poruchu metabolizmu glukózy, ochorenie obličiek (urea, kreatinín, vyšetrenie moču chemicky a močového sedimentu), ochorenia pečene (bilirubín, ALT), poruchu lipidového metabolizmu (cholesterol, triacylglyceroly, LDL cholesterol, HDL cholesterol), a poruchu funkcie štítnej žľazy (TSH, voľná frakcia T4). Jeho súčasťou je aj vyšetrenie krvného obrazu.

Zoznam vyšetrovaných parametrov:

Bioch: Glu, Urea, Krea, Bil. celk., ALT, Chol, TAG, LDL, HDL, TSH, fT4, moč chem.+sed.

Hem: KO+dif

Cena: 40€

PREDOPERAČNÉ VYŠETRENIE

Odborné usmernenie MZ SR o vykonávaní ambulantných vyšetrení u dospelých pred plánovanými zdravotnými výkonmi s potrebou anestéziologickej starostlivosti č.12826/2014 z 11. júna 2014 definuje tieto predoperačné vyšetrenia:

Nad rámec tohto odborného usmernenia je nutné v rámci predoperačných vyšetrení urobiť ešte tieto vyšetrenia:

• krvný obraz,

• protrombínový čas (PT-INR),

• glukóza,

• kreatinín,

• alanínaminotransferáza (ALT),

• gamaglutamyltransferáza (GMT),

• sodík (Na),

• draslík (K),

• hepatitída B (HBsAg).

• krvná skupina,

• skríning antierytrocytových protilátok (NAT),

• aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (APTT),

• HIV,

• protilátky proti vírusu hepatitídy C (anti HCV),

• syfilis

Cena: 69€ plus EKG – spolu 79€

KARDIÁLNY BALÍK

Kardiálny balíček poskytuje komplexný laboratórny pohľad na kardiovaskulárny systém.

Parametre, ktoré sú v ňom zaradené, informujú o poruchách metabolizmu glukózy, obličiek (kreatinín), pečene (celkový bilirubín, ALT), metabolizmu tukov (cholesterol, triacylglyceroly, LDL cholesterol, HDL cholesterol), aterogenite (malé denzné LDL častice, pomer ApoB/ApúoA1, aterogénny index plazmy). Obsahuje aj parametre, ktoré sa považujú za samostatné rizikové faktory aterosklerózy (kyselina močová, vysokosenzitívny CRP, homocysteín, fibrinogén, D-dimér). Na posúdenie stavu myokardu je súčasťou balíka stanovenie vysokosenzitívneho troponínu T (diagnostický marker pre infarkt myokardu) a NTpro BNP (marker srdového zlyhávania). Okrem toho je súčasťou balíčka vyšetrenie krvného obrazu a základná koagulácia.

Zoznam vyšetrovaných parametrov:

Bioch: Glu, Krea, Bil. celk., ALT, Chol, TAG, LDL, HDL, KM, CK, hsCRP, hsTnT, NT-proBNP,

Homocystein, sdLDL, ApoB, ApoA1, ApoB/ApoA1, AIP

Hem: KO+dif, INR, APTT, fibrinogén, D-dimér

Cena: 169€

INTÍMNY BALÍK – pohlavné choroby

je určený pre všetkých sexuálne aktívne ženy, ktoré potrebujú poznať svoj zdravotný stav v oblasti sexuálne prenosných ochorení. Intímny balík zahŕňa základnú diagnostiku vírusových hepatitíd B a C, ktoré sa môžu prenášať aj pohlavným stykom a taktiež diagnostiku ďalších sexuálne prenosných ochorení, ako sú HIV, syfilis, kvapavka, Trichomonas, mycoplazmy.

INTÍMNY BALÍK BASIC MEDIUM TOP
Kultivácia (aeróbna, gardnerella, mykológia) x x x
Anaeróbna kultivácia   x x
Kultivácia na mykoplazmy /ureaplazma+mykoplazma/ x x x
Kultivácia na kvapavku x x x
Kultivácia na Trichomonas vaginalis x x x
Kultivácie na Chlamýdia trachomatis x x x
Anti Treponema pallidum – syfilis   x x
Anti Chlamýdia trachomatis     x
Anti HCV IgG – hepatitída     x
Anti HIV 1/2 , p24 HIV Antigén – AIDS   x x
HPV /Human papilloma virus/     x
 73,00 €  104,00 € 192,00 €
BOLESTI KĹBOV

Balíček Bolesti kĺbov obsahuje parametre informujúce o zápalových procesoch v organizme, ktoré môžu byť príčinou bolesti v kĺboch. Zahŕňa stanovenie kyseliny močovej (dna), C-reaktívneho proteínu, antistreptolyzínu a reumatoidného faktora. O možnej autoimunitnej príčine nás informujú anti CCP a ANA protilátky. Vyšetrenie balíčka, samozrejme, nenahrádza návštevu u ortopéda.

Zoznam vyšetrovaných parametrov:

Bioch: KM, CRP, ASLO, RF, anti CCP, ANA

Hem: KO+dif

Cena: 40€

 

ZDRAVIE MUŽA

Balíček pre muža je určený všetkým mužom bez ohľadu na vek. Okrem základných vyšetrení (glukóza, obličkové, pečeňové testy, posúdenie porúch lipidového metabolizmu) ponúka parametre, ktoré môžu poukázať na možnú anémiu, poruchy zrážanlivosti krvi, poruchu funkcie štítnej žľazy, nedostatok vitamínu D a hormonálny disbalans. Súčasťou balíčka je aj stanovenie PSA (prostatický špecifický antigén), ktorý sa považuje za skríningový marker ochorení prostaty. Upozorňujeme, že pri zvýšenej hodnote PSA bude nutná konzultácia a interpretácia výsledku u vášho urológa.

Zoznam vyšetrovaných parametrov:

Bioch: Glu, Krea, KM, Bil. celk., ALT, GMT, AMS, Na, K, Ca, P, CRP, Chol, TAG, LDL, HDL,

TSH, fT4, vit D, moč chem.+sed., TST, PSA

Hem: KO+dif, INR, APTT, fibrinogén

Cena: 80€

ZDRAVIE ŽENY

Balíček Pre ženu je určený všetkým ženám bez ohľadu na vek. Okrem základných vyšetrení (glukóza, obličkové, pečeňové testy, posúdenie porúch lipidového metabolizmu) ponúka parametre, ktoré môžu poukázať na možnú anémiu, poruchy zrážanlivosti krvi, poruchu kostného metabolizmu, poruchu funkcie štítnej žľazy, zápal, nedostatok vitamínu D a hormonálny disbalans.

Zoznam vyšetrovaných parametrov:

Bioch: Glu, Krea, KM, Bil. celk., ALT, ALP, AMS, Na, K, Ca, P, Mg, CRP, Chol, TAG, LDL, HDL,

Fe, Trf, sat TRf, Ferit, TSH, fT4, vit D, moč chem.+sed., FSH, LH, E2, CTx, P1NP

Hem: KO+dif, INR, APTT, fibrinogén

Cena: 110€

Balíček Pred otehotnením je vhodné vyšetriť pred plánovaným otehotnením. V rámci balíčka sú vyšetrené základné parametre, informujúce o poruchách metabolizmu glukózy, tukového metabolizmu (cholesterol, triacylglyceroly), ochoreniach pečene (celkový bilirubín, ALT), obličiek (kreatinín, vyšetrenie moču chemicky a močového sedimentu). Pre diagnostiku možnej anémie, relatívne častej u žien vo fertilnom veku, je do balíčku zaradené stanovenie krvného obrazu, železa, transferínu a feritínu, pre diagnostiku rovnako relatívne častej poruchy funkcie štítnej žľazy stanovenie tyreotropného hormónu a voľnej frakcie T4. Okrem toho je súčasťou balíčka základné koagulačné vyšetrenie, vyšetrenie AtTGIgA a skríning vybraných infekčných ochorení, ktoré sa rutinne stanovujú aj počas tehotenstva.
 
Cena: 145€
HORMONÁLNY PROFIL PRE ŽENY v každom veku

Chcete poznať stav vašich hormónov v každom veku a nič nechcete nechať na náhodu? Potom je pre vás vhodný práve tento balík odberov. Okrem pohlavných hormónov (estradiol, progesterón, testosterón) obsahuje regulačné hormóny hypofýzy (folikulostimulačný a luteinizačný hormón) a prolaktín. Okrem toho je súčasťou balíčka diagnostika porúch funkcie štítnej žľazy (tyreotropný hormón, voľná frakcia T4).

Hormonálny profil – fertilné hormóny + hormóny štítnej žľazy: FSH-Folikulostimulačný hormón,LH-Luteinizačný hormón, Progesterón, Prolaktín, Estradiol, TST-Testosteron, FTAI – androgenny index, TSH hormón stimulujúci štítnu žľazu, T4 voľný Vhodná je následná konzultácia u vášho gynekológa.

Cena: 68€

BALÍK ODBEROV PRI PROBLÉMOCH S OTEHOTNENÍM – žena

Hormonálny profil – fertilné hormóny + hormóny štítnej žľazy:  Folikulostimulačný hormón, Luteinizačný hormón, Progesterón, Prolaktín, Estradiol, Testosteron, FTAI – androgenny index, TSH hormón stimulujúci štítnu žľazu, T3 voľný, T4 voľný AMH /Anti Mullerian hormón/- informuje o ovariálnej rezerve Vit.D, Zinok

Reprodukčná imunológia – Zona pellucida – autoprotilátky IgG, Ováriá – autoprotilátky IgG, Spermatozoa – autoprotilátky IgG Odber krvi je vhodné uskutočniť 3. – 5. deň menštruačného cyklu

Cena: 125€

BALÍK ODBEROV premenopauza/menopauza

Každé obdobie ženy je výnimočné a krásne. Tento balík odberov, ktorý vám poskytne obraz, či už je potrebné riešiť prechod do menopauzy, prípadne vás upozorní na potrebu prevencie osteoporózy. Odber je možný ktorýkoľvek deň.

Hormonálny profil – fertilné hormóny + hormóny štítnej žľazy: Folikulostimulačný hormón, Luteinizačný hormón, Progesterón, Prolaktín, Estradiol, Testosteron, FTAI – androgenny index, TSH hormón stimulujúci štítnu žľazu, T3 voľný, T4 voľný Vit.D, Calcium, Zinok

Kostné markery – Osteocalcin, Beta-CrossLaps, P1NP

Cena: 125€

PRED ANTIKONCEPCIOU

Balíček Pred antikoncepciou je určený ženám pred nasadením hormonálnej antikoncepcie.

Ponúka vyšetrenie základných parametrov (glukóza, kreatinín, pečeňové testy – celkový bilirubín, AST, ALT, ALP, GMT, lipidový metabolizmus – cholesterol, triacylglyceroly), skríning poruchy funkcie štítnej žľazy (tyreotropný hormón, voľná frakcia T4), základný hormonálny profil (folikulotropný hormón, luteinizačný hormón, estradiol), vyšetrenie krvného obrazu a základnej koagulácie.

Cena: 55€

MANAŽÉRSKY BALÍK

Manažérsky balíček je určený všetkým pracovne vyťaženým jedincom. Ponúka skríning civilizačných ochorení – cukrovky a inzulínovej rezistencie (glukóza, inzulín, C-peptid, HOMA-IR, glykovaný hemoglobín), poruchu funkcie pečene (celkový bilirubín, ALT, AST, GMT, ALP), obličiek (urea, kreatinín, moč chemicky a sediment), poruchu metabolizmu kyseliny močovej, poruchu lipidového metabolizmu (cholesterol, triacylglyceroly, HDL a LDL cholesterol, malé denzné LDL častice, posúdenie rizika aterozklerózy, funkcie štítnej žľazy (tyreotropný hormón a voľná frakcia T4) a zápalu (CRP). Súčasťou balíčka je aj základný ionogram (sodík, draslík, vápnik, horčík), stanovenie stresového hormónu kortizolu, vitamínu D, krvného obrazu a vyšetrenie stolice na okultné krvácanie.

Zoznam vyšetrovaných parametrov:

Bioch: Glu, Urea, Krea, KM, Chol, Bil. celk., AST, ALT, GMT, ALP, TAG, HDL, LDL, sdLDL,

ApoB, ApoA1, ApoB/ApoA1, AIP, CK, Na, K, Ca, P, CRP, HbA1c, Inzulín, C-peptid,

HOMA-IR, TSH, fT4, kortizol, vit.D, moč chem.+sed., FOB test

Hem: KO+dif

Cena: 166€

VYŠETRENIE LAKTÓZOVEJ A FRUKTÓZOVEJ INTOLERANCIE

Laboratórny test detegujúci dedičnú intoleranciu laktózy a fruktózy. Laktózová intolerancia (hypolaktázia) je bežný stav spôsobený prudkým poklesom aktivity laktázy.V európskej populácii je laktózová intolerancia spojená s dvoma polymorfizmami lokalizovanými na géne pre laktázu LCT (-13910 T > C a -22018 A > G. Dedičná fruktózová intolerancia (HFI) je autozomálne recesívna porucha spôsobená mutáciou v géne pre aldolázu B. Detegujú sa štyri mutácie v géne pre aldolázu B: del4E4, A149P, A174D a N334K. Výsledok testu umožní vylepšiť individuálne stravovacie návyky a/alebo identifikovať genetickú príčinu príznakov intolerancie.

Zoznam vyšetrovaných parametrov:

Gen: LCT, ALDO B

Cena: 119€

CELIAKIA

Celiakia je trvalá neznášanlivosť imunitného systému k lepkovej bielkovine glutén, ktorý sa nachádza v mnohých druhoch obilia, ako sú pšenica, raž, jačmeň, špalda, kamut, ovos a triticale. Ľudia trpiaci celiakiou nesmú jesť žiadne výrobky obsahujúce obilniny s lepkom. U detí a dospelých s genetickou predispozíciou vedie príjem potravín obsahujúcich glutén alebo čo i len stopy gluténu k imunitnej reakcii v čreve.

Zoznam vyšetrovaných parametrov:

Bioch: celk. lgA, železo

lmuno: deaminovaný-gliadín lgA+lgG, AtTGlgA

Cena: 35€

ALERGIE – POTRAVINY IgE

Balíček Alergie – potraviny IgE je určený ako skríningové vyšetrenie pri podozrení napotravinovú alergiu. Ide o stanovenie základných krvných parametrov, ktoré napovedajú na prítomnosť alergie – krvný obraz s počtom eozinofilov, celkové IgE a špecifické IgE proti 20 najčastejším potravinovým alergénom (bielok, žĺtok, mlieko, kvasnice, ryža, múka pšeničná, ražná, sója, orech búrsky, lieskový, mandľa, jablko, marhuľa, kivi, zeler, mrkva, paradajka, zemiak, treska, krab). Keďže ide o krvné testy, je nevyhnutné správne načasovanie testu – optimálny odber v období medzi 6 týždňom a 3 mesiacom po odznení príznakov.

Zoznam vyšetrovaných parametrov:

Bioch: Celk. lgE

Hem: KO + dif

lmuno: EUROLINE Potraviny

Cena: 96€

HISTAMÍNOVÁ INTOLERANCIA (HIT)

O histamínovej intolerancii hovoríme vtedy, ak dôjde k nepomeru medzi prísunom histamínu a schopnosťou organizmu odbúrať ho s následnými histamínovými prejavmi. HIT sa zväčša spája so symptómami, ako sú opakované bolesti hlavy, žihľavka a bolesti brucha a iné. K diagnóze prispieva stanovenie enzýmu diaminooxidázy (DAO), ktorého úlohou je odbúravanie histamínu. DAO vyšetrujeme z krvi pacienta, stanovujú sa jeho koncentrácia a aktivita.

Zoznam vyšetrovaných parametrov:

lmuno: DAO (kvantita a funkcia)

Cena: 33€

Objednať sa môžete na: +421 2 6823 0950

Objednajte sa na konzultáciu

    Osobné údaje z tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: INTERKLINIK SERVICES s.r.o., so sídlom Einsteinova 7, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43 829 082, a to na účel poskytnutia informácií o službách a produktoch kliník v sieti INTERKLINIK. Predmetné osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať na základe oprávneného záujmu a na predmetný účel môžu byť podľa potreby poskytnuté aj niektorým klinikám v sieti INTERKLINIK. Viac informácií k spracúvaniu a k ochrane osobných údajov, ako aj informácie ohľadom Vašich práv, nájdete na tomto linku.

    Zobraziť profil INTERKLINIK, s.r.o.

    Zákroky