Tím špecialistov
MUDr. Tibor Molčan
Lekár, chirurg, oddelenie cievnej chirurgie.
MUDr. Tibor Molčan
+421 905 48 08 48
Interklinik - Bratislava
MUDr. Janko Siváček
Primár oddelenia otorinolaryngológie
MUDr. Janko Siváček
+421 905 48 08 48
Interklinik - Bratislava
Doc. MUDr. Ján Breza ml., PhD.
Primár oddelenia urológie
Doc. MUDr. Ján Breza ml., PhD.
+421 917 40 63 75
Interklinik - Bratislava
MUDr. Dagmar Gavorníková
Primár oddelenia gynekológie
MUDr. Dagmar Gavorníková
+421 905 48 08 48
Interklinik - Bratislava